Rekrutacja

Rekrutacja do WMSD w Opolu na rok akademicki 2022/23

Aby ubiegać się o przyjęcie do Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w  Opolu należy:

 • Umówić termin rozmowy kwalifikacyjnej pomiędzy 16 maja a 10 sierpnia 2022 r. z:
  • Rektorem WMSD – ks. Andrzejem Anderwaldem (tel.: +48 77 44 24 020, 698 832 252, e-mail: wsd@wsd.opole.pl)
   albo  
 • Odbyć rozmowę i przedłożyć  następujące dokumenty:
  • życiorys
  • opinię proboszcza parafii zamieszkania
  • opinię katechety
  • świadectwo chrztu i bierzmowania
  • świadectwo kościelnego ślubu rodziców
  • dwie fotografie (45 x 35mm), podpisane na odwrocie
  • zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia studiów wyższych – pobierz tutaj
  • wypełniony formularz danych personalnych kandydata do WMSD – pobierz tutaj
 • Poddać się badaniom psychologicznym dnia 22 sierpnia 2022 roku w Opolu. Obejmują one wypełnienie testów oraz indywidualny wywiad psychologiczny.
 • Zarejestrować się na studia na Wydziale Teologicznym UO. Przyjęcie do Seminarium jest warunkowane dostaniem się na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego (ul. Drzymały 1a, 45-342 Opole). Szczegółowe informacje dotyczące procedury rekrutacji na studia uniwersyteckie znaleźć można na stronie internetowej: www.rekrutacja.uni.opole.pl oraz www.wt.uni.opole.pl.
  Link, gdzie kandydaci mogą wchodzić i tam uzyskają informację z opisem kierunku (modułu) i mogą założyć konto oraz już się zapisać: Rekrutacja UNI Opole (Teologia kapłańska – https://www.rekrutacja.uni.opole.pl/pl/offer/R2022-2023/programme/5-PRK-T-S.M.6/?from=field:T)
 • Podjąć formację podczas sześciotygodniowego kursu propedeutycznego (16.08-25.09.2022)

Rektor Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu

ks. Andrzej Anderwald