Rekrutacja 2024

Rekrutacja do WMSD w Opolu na rok akademicki 2024/25

Jeśli myślisz o tym, żeby zostać księdzem i posługiwać na terenie diecezji opolskiej lub gliwickiej, dobrze trafiłeś. Opolskie seminarium jest miejscem, gdzie pomagamy rozeznać powołanie kapłańskie, a następnie przygotować się do tej posługi. Od roku akademickiego 2024/25 formacja w naszym seminarium trwa planowo siedem lat i składa się na nią:

 • rok wstępny, tzw. rok propedeutyczny, dla wszystkich kandydatów rozpoczynających przygotowanie do kapłaństwa w diecezjach całej naszej metropolii (tj. w diecezjach opolskiej, gliwickiej i archidiecezji katowickiej). Rozpocznie się od 30 września w budynku seminarium katowickiego (więcej informacji tutaj: LINK)
 • następne sześć lat formacji i studiów w Opolu w naszym seminarium.

Poniżej znajdują się najważniejsze informacje o tym, co trzeba zrobić, żeby zostać klerykiem naszego seminarium.

Czas rekrutacji: od 15 maja do 31 lipca 2024 roku

Etapy rekrutacji:

 1. kontakt e-mailowy z seminarium
 2. rozmowa z Rektorem seminarium i dostarczenie dokumentów
 3. ostateczna kwalifikacja do seminarium

Kontakt w sprawie pytań o rekrutację do seminarium:

 • e-mail: wsd@wsd.opole.pl
 • telefon: 733 455 755 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-13:00 i 14:00-18:00

Szczegóły rekrutacji:

 1. KONTAKT E-MAILOWY Z SEMINARIUM
  Najpierw należy wysłać swoje zgłoszenie wraz z wypełnioną ANKIETĄ PERSONALNĄ KANDYDATA (LINK) na adres wsd@wsd.opole.pl. W ciągu kilku dni powinna nadejść odpowiedź z zaproszeniem na rozmowę. Jeśli do tygodnia nie otrzymasz odpowiedzi, prosimy o kontakt telefoniczny z nami.
 2. ROZMOWA Z REKTOREM SEMINARIUM I DOSTARCZENIE DOKUMENTÓW
  Po mailowym uzgodnieniu terminu ma miejsce rozmowa z Rektorem WMSD lub innym przełożonym. Spotkanie trwa około godziny i odbywa się w rektoracie seminarium (ul. Drzymały 1c, 45-342 Opole). Rozmowa ma na celu poznanie kandydata i jego motywacji wstąpienia do seminarium. Spotkanie służy też udzieleniu odpowiedzi na pytania, które ma kandydat.

  Na spotkanie z Rektorem kandydat jest zobowiązany zabrać ze sobą następujące dokumenty:

  1. podanie do Rektora z prośbą o przyjęcie do WMSD w Opolu ze wskazaniem powodów rozpoczęcia formacji do prezbiteratu – pobierz tutaj
  2. życiorys (oprócz części ogólnej należy krótko opisać swoją drogę wiary, czyli np. zaangażowanie w Kościele (w parafii) w ruchach albo wspólnotach, przeżyte kryzysy, ważne osoby i wydarzenia na drodze rozwoju duchowego)
  3. pełny odpis świadectwa chrztu (nie starszy niż trzy miesiące, z adnotacją o bierzmowaniu)
  4. odpis aktu urodzenia – do wglądu
  5. świadectwo maturalne (jeśli już jest) – do wglądu
  6. świadectwo ukończenia szkoły średniej – do wglądu
  7. świadectwo ukończenia katechezy w szkole średniej – do wglądu
  8. opinię proboszcza parafii zamieszkania
  9. opinię katechety ostatniej klasy szkoły średniej (dla kandydatów urodzonych w 2000 roku lub później)
  10. zaświadczenie lekarskie od lekarza rodzinnego o stanie zdrowia (w perspektywie studiów teologicznych i późniejszej posługi kapłańskiej)
  11. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-zaswiadczenie-z-krajowego-rejestru-karnego)
  12. dwie fotografie (45 x 35mm), podpisane na odwrocie
 3. OSTATECZNA KWALIFIKACJA DO SEMINARIUM
  Rektor powiadamia kandydata o ostatecznej decyzji w sprawie przyjęcia do 10 września 2024 roku.

  Spotkanie organizacyjne osób skierowanych na kurs propedeutyczny odbędzie się w poniedziałek 23 września 2024 r. o godz. 10.00 w gmachu Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach, ul. Wita Stwosza 17a, 40-042 Katowice.

  Kandydat zakwalifikowany do seminarium rozpoczyna formację jako kleryk w nowym roku akademickim po przyjeździe do seminarium w Katowicach w poniedziałek 30 września 2024 roku.

Rektor Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu
ks. Wojciech Maciążek