Rekrutacja 2023

Rekrutacja do WMSD w Opolu na rok akademicki 2023/24

TAK WYGLĄDAŁA REKRUTACJA W ZESZŁYM ROKU

UWAGA! W TYM ROKU PROCES REKRUTACYJNY MOŻE SIĘ ZMIENIĆ

Jeśli myślisz o tym, żeby zostać księdzem i posługiwać na terenie diecezji opolskiej lub gliwickiej, dobrze trafiłeś. Opolskie seminarium jest miejscem, gdzie przez czas formacji, który trwa najczęściej sześć lat, pomagamy podjąć decyzję co do przyszłości i przygotować się do posługi kapłańskiej. Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje o tym, co trzeba zrobić, żeby zostać klerykiem naszego seminarium.

Czas rekrutacji: od 15 maja do 31 lipca 2023 roku

Etapy rekrutacji:

 1. kontakt e-mailowy z seminarium
 2. rekrutacja na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego
 3. rozmowa z Rektorem seminarium i dostarczenie dokumentów
 4. wakacyjny kurs wstępny i testy psychologiczne
 5. ostateczna kwalifikacja do seminarium

Kontakt w sprawie pytań o rekrutację do seminarium:

 • e-mail: wsd@wsd.opole.pl
 • telefon: 77 44 24 001 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-13:00 i 14:00-18:00

Szczegóły rekrutacji:

 1. KONTAKT E-MAILOWY Z SEMINARIUM
  Najpierw należy wysłać swoje zgłoszenie wraz z wypełnioną ANKIETĄ PERSONALNĄ KANDYDATA (link) na adres wsd@wsd.opole.pl. W ciągu kilku dni powinna nadejść odpowiedź z zaproszeniem na rozmowę. Jeśli do tygodnia nie otrzymasz odpowiedzi, prosimy o kontakt telefoniczny z nami.
 2. REKRUTACJA NA WYDZIAŁ TEOLOGICZNY UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO
  W oczekiwaniu na odpowiedź, zarejestruj się na studia. Kandydaci nie posiadający tytułu zawodowego magistra teologii mają obowiązek podjęcia 6-letnich studiów teologicznych (moduł kapłański). Rekrutacja na Wydział Teologiczny rządzi się odrębnymi procedurami, zawartymi tutaj (https://rekrutacja.uni.opole.pl/pl/offer/R2023-2024/programme/5-PRK-T-S.M.6/?from=registration:R2023-2024).
 3. ROZMOWA Z REKTOREM SEMINARIUM I DOSTARCZENIE DOKUMENTÓW
  Po mailowym uzgodnieniu terminu ma miejsce rozmowa z Rektorem WMSD lub jego delegatem. Spotkanie trwa około godziny i odbywa się w rektoracie seminarium (ul. Drzymały 1c, 45-342 Opole). Rozmowa ma na celu poznanie kandydata i jego motywacji wstąpienia do seminarium. Spotkanie służy też udzieleniu odpowiedzi na pytania, które ma kandydat.

  Na spotkanie z Rektorem kandydat musi zabrać ze sobą następujące dokumenty:

  1. podanie do Rektora z prośbą o przyjęcie do WMSD w Opolu ze wskazaniem motywacji rozpoczęcia formacji do prezbiteratu – pobierz tutaj
  2. życiorys (oprócz części ogólnej należy krótko opisać swoją drogę wiary, czyli np. zaangażowanie w Kościele (w parafii) w ruchach albo wspólnotach, przeżyte kryzysy, ważne osoby i wydarzenia na drodze rozwoju duchowego)
  3. opinię proboszcza parafii zamieszkania
  4. opinię katechety ostatniej klasy szkoły średniej (dla kandydatów poniżej 25 roku życia)
  5. świadectwo chrztu i bierzmowania
  6. świadectwo kościelnego ślubu rodziców (jeśli jest)
  7. dwie fotografie (45 x 35mm), podpisane na odwrocie
  8. zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia studiów wyższych – pobierz tutaj
  9. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-zaswiadczenie-z-krajowego-rejestru-karnego)
 4. WAKACYJNY KURS WSTĘPNY I TESTY PSYCHOLOGICZNE
  Wstępna kwalifikacja do seminarium, o której powiadamia Rektor WMSD lub jego delegat w czasie rozmowy, zakłada podjęcie formacji już w czasie wakacji w ramach tzw. kursu propedeutycznego. Są to dodatkowe zajęcia mające na celu ułatwić późniejsze funkcjonowanie przyszłego kleryka w seminarium i na uniwersytecie. Obejmują one m.in. rekolekcje ewangelizacyjne, wolontariat, kurs biblijny, warsztaty psychologiczne, spotkania z moderatorami seminaryjnymi i wykładowcami oraz poznawanie najważniejszych miejsc kultu w diecezjach opolskiej i gliwickiej.
  Kurs propedeutyczny trwa od 16 sierpnia do 24 września 2023 roku. Największa część zajęć odbywa się w opolskim seminarium, natomiast pojedyncze wydarzenia mają miejsce w innych lokalizacjach. Szczegółowe informacje co do kursu zostaną podane uczestnikom w sierpniu.
  W ramach kursu propedeutycznego kandydat do seminarium zobowiązany jest poddać się badaniom psychologicznym. Obejmują one wypełnienie testów oraz indywidualny wywiad psychologiczny.
 5. OSTATECZNA KWALIFIKACJA DO SEMINARIUM
  Po odbyciu kursu wstępnego Rektor z pozostałymi moderatorami podejmują wiążącą decyzję co do przyjęcia kandydata do seminarium na nowy rok akademicki. Rektor powiadamia kandydata o ostatecznej decyzji pod koniec kursu propedeutycznego.
  Kandydat zakwalifikowany do seminarium rozpoczyna formację jako kleryk w nowym roku akademickim po przyjeździe do seminarium w sobotę 30 września 2023 roku.

Rektor Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu
ks. Wojciech Maciążek