Kontakt

Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne w Opolu

ul. Drzymały 1c
skr. poczt 29
PL 45-342 Opole
Telefon: +48 77 44 24 001

  Numery kont do wpłat:

 • Wpłaty w PLN:
  07 1240 3103 1111 0000 3485 9007 (PLN)
  Bank Pekao SA II O. w Opolu

 • Wpłaty w EUR:
  88 1240 3103 1978 0010 2777 6039 (EUR)
  Bank Pekao SA: PKOP PL PW