Kalendarium wydarzeń

 • 03.10.2022 Msza Święta w intencji środowiska akademickiego Opola
 • 03.10.2022 Pierwszy dzień wykładowy I semestru
 • 04.10.2022 Inauguracja roku akademickiego
 • 08.10.2022 Dzień skupienia
 • 09.10.2022 Spotkanie z proboszczami alumnow I roku (godz. 17:00)
 • 10.10.2022-12.10.2022 Spotkanie KEP w Diecezji Opolskiej
 • 13.10.2022 Msza św. na rozpoczęcie roku akademickiego na WT UO (kościół sem.-akad. godz.16:00)
 • 16.10.2022 Uroczystość patronalna ku czci św. Jadwigi Śląskiej (Msza św. godz. 10.30)
 • 19.10.2022 Spotkanie z p. E. Lichtenberg-Kokoszką (Biblioteka WTUO, godz. 16:00)
 • 31.10.2022 Dzień wolny od zajęć na Uniwersytecie Opolskim
 • 07.11.2022 Konferencja Rady Seminaryjnej
 • 8.11.2022 Msza św. w intencji zmarłych pracowników, wykładowców i studentów WTUO (kościół sem.-akad. godz. 18:00)
 • 11.11.2022 Spotkanie z proboszczami IV roku (Nieszpory, godz. 17:00)
 • 12.11.2022 Dzień skupienia
 • 13.11.2022 Światowy Dzień Ubogich (Msza św. w kościele sem.-akad. o godz. 11.00)
 • 16.11.2022 Rocznica poświęcenia kościoła katedralnego w Opolu
 • 20.11.2022 Uroczystość Chrystusa Króla. Dzień skupienia dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej
 • 27.11.2022 I Niedziela Adwentu Spotkanie z rodzicami alumnów I, II i VI roku
 • 30.11.2022-03.12.2022 Rekolekcje adwentowe (początek: środa godz. 20.00)
 • 03.12.2022 Obłóczyny alumnów roku IV
 • 04.12.2022 Posługa akolitatu i kandydatura w kościele seminaryjno-akademickim (godz. 11.00)
 • 10.12.2022 Święcenia biskupie ks. Waldemara Musioła
 • 20.12.2022 Kursowe spotkania opłatkowe
 • 21.12.2022 Wigilia w Seminarium
 • 09.01.2023 Rozpoczęcie zajęć po feriach świątecznych
 • 14.01.2023 Kolęda w seminarium
 • 15.01.2023 Dzień skupienia
 • 18.01.2023-25.01.2023 Tydzień ekumeniczny
 • 19.01.2023 Nieszpory z uroczystym rozesłaniem diakonów
 • 22.01.2023 Ekumeniczna Modlitwa Młodych
 • 28.01.2023 Dzień Życia Konsekrowanego
 • 30.01.2023 Konferencja Rady Seminaryjnej
 • 02.02.2023-15.02.2023 Zimowa sesja egzaminacyjna
 • 15.02.2023-22.02.2023 Przerwa międzysemestralna
 • 16.02.2023-22.02.2023 Zimowa sesja poprawkowa
 • 22.02.2023 Środa Popielcowa
 • 23.02.2023-24.02.2023 Warsztaty psychologiczne
 • 24.02.2023-28.02.2023 Rekolekcje wielkopostne
 • 24.02.2023 Dzień modlitwy i pokuty za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich
 • 28.02.2023 Posługa lektoratu w kaplicy seminaryjnej
 • 01.03.2023 Pierwszy dzień wykładowy II semestru
 • 06.03.2023 Konferencja Rady Seminaryjnej
 • 06.03.2023-07.03.2023 Dzień skupienia dla diakonów
 • 06.03.2023 Dzień modlitwy i postu w intencji nowego Biskupa Gliwickiego
 • 10.03.2023 Święto Uniwersytetu Opolskiego
 • 11.03.2023 Święcenia biskupie ks. prał. Sławomira Odera
 • 18.03.2023 Pielgrzymka wielkopostna
 • 19.03.2023 Spotkanie z rodzicami alumnów kursu III, IV, V
 • 22.03.2023-23.03.2023 Spotkania pastoralne diakonów
 • 23.03.2023 Skrutynia diakonów z biskupami diecezjalnymi
 • 24.03.2023-26.03.2023 Rekolekcje powołaniowe
 • 25.03.2023 Zwiastowanie Pańskie – Dzień Świętości Życia
 • 25.03.2023 Wielkopostna adoracja Najświętszego Sakramentu
 • 01.04.2023 Konferencja Rady Seminaryjnej
 • 02.04.2023 Niedziela Palmowa
 • 09.04.2023 Niedziela Wielkanocna
 • 12.04.2023 Początek wykładów po przerwie świątecznej
 • 15.04.2023 Dzień skupienia
 • 29.04.2023 Wielkanocne Spotkanie Młodych
 • 29.04.2023-05.05.2023 Rekolekcje przed diakonatem
 • 01.05.2023 Jemielnica
 • 02.05.2023-03.05.2023 Wycieczki kursowe
 • 05.05.2023 Nieszpory z wyznaniem wiary kandydatów do diakonatu i kandydatura
 • 06.05.2023 Święcenia diakonatu
 • 08.05.2023 Uroczystość patronalna św. Stanisława Biskupa
 • 13.05.2023 Nabożeństwo Fatimskie w Grudzicach
 • 14.05.2023 Niedziela Dobrego Pasterza (przeniesiona z 30.04)
 • 27.05.2023 Święcenia prezbiteratu
 • 28.05.2023-29.05.2023 Prymicje
 • 31.05.2023 Msza św. prymicyjna w WMSD
 • 01.06.2023 Ogólnopolska pielgrzymka kleryków na Jasną Górę
 • 03.06.2023 Powołaniowy dzień skupienia
 • 08.06.2023 Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
 • 09.06.2023 Dzień skupienia
 • 21.06.2023 Uroczystość MB Opolskiej
 • 29.06.2023-12.07.2023 Letnia sesja egzaminacyjna
 • 30.06.2023 Wyjazd do domu