Kalendarium wydarzeń w II semestrze roku akademickiego 2021/2022

 • 28.02.2022 Pierwszy dzień wykładowy II semestru
 • 02.03.2022 Środa Popielcowa
 • 02.03.2022-05.03.2022 Rekolekcje Wielkopostne
 • 06.03.2022 Posługa lektoratu
 • 07.03.2022 Konferencja Rady Seminaryjnej
 • 10.03.2022 Święto Uniwersytetu Opolskiego
 • 19.03.2022 Wielkopostna adoracja Najświętszego Sakramentu
 • 21.03.2022-22.03.2022 Dzień skupienia dla diakonów
 • 23.03.2022-24.03.2022 Spotkania pastoralne diakonów
 • 24.03.2022 Skrutynia diakonów z biskupami diecezjalnymi
 • 25.03.2022-27.03.2022 Rekolekcje powołaniowe
 • 25.03.2022 Zwiastowanie Pańskie – Dzień Świętości Życia
 • 02.04.2022 Pielgrzymka wielkopostna (Dzień skupienia)
 • 10.04.2022 Niedziela Palmowa
 • 14.04.2022-19.04.2022 Ferie wielkanocne
 • 20.04.2022 Początek wykładów po przerwie świątecznej
 • 22.04.2022-24.04.2022 Kurs ceremoniarzy LSO diecezji opolskiej
 • 24.04.2022 Spotkanie z rodzicami alumnów IV i V roku
 • 25.04.2022 Konferencja Rady Seminaryjnej
 • 29.04.2022-06.05.2022 Rekolekcje przed diakonatem
 • 01.05.2022 Jemielnica
 • 02.05.2022-03.05.2022 Wycieczki kursowe
 • 06.05.2022 Nieszpory z wyznaniem wiary kandydatów do diakonatu
 • 07.05.2022 Święcenia diakonatu
 • 09.05.2022 Uroczystość patronalna św. Stanisława biskupa
 • 13.05.2022 Nabożeństwo Fatimskie w Grudzicach
 • 14.05.2022 Dzień skupienia
 • 15.05.2022 Spotkanie z rodzicami alumnów I, II i III roku
 • 21.05.2022 Powołaniowy dzień skupienia
 • 21.05.2022 „Bliżej Boga-Człowieka” Jubileuszowa konferencja naukowa
 • 23.05.2022 Egzaminy magisterskie roku VI
 • 28.05.2022-03.06.2022 Rekolekcje przed prezbiteratem
 • 29.05.2022 Niedziela Dobrego Pasterza (diecezja gliwicka)
 • 04.06.2022 Święcenia kapłańskie
 • 05.06.2022-06.06.2022 Prymicje
 • 09.06.2022 Msza św. prymicyjna neoprezbiterów w WMSD
 • 16.06.2022 Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
 • 17.06.2022 Dzień skupienia
 • 18.06.2022 Akt zawierzenia Miasta Opole Matce Bożej
 • 21.06.2022 Uroczystość MB Opolskiej
 • 25.06.2022-08.07.2022 Letnia sesja egzaminacyjna