Reguła dnia

SEMINARYJNA REGUŁA ŻYCIA
2022/23, semestr II

PONIEDZIAŁEK
 ROK IROK IIROK IIIROK IVROK V
7:00Msza św. recytowana
7:30Śniadanie
8:00-13:00Zajęcia uniwersyteckie / studium własne
13:10Anioł Pański, obiad
13:45-15:30Zajęcia własne
15:30-17:30Studium własneZajęcia własne
17:30-20:00Kolacja (indywidualnie 17:30-19:00) + zajęcia własne
20:05-21:30Adoracja Najśw. Sakramentu (indywidualna)
Od 21:00Silentium
22:00Spoczynek
 W dowolnie dobranym czasie w ciągu dnia:
  • Czytanie duchowne (min. 30 min.)
  • Medytacja (min. 20 min.)
WTOREK
 ROK IROK IIROK IIIROK IVROK V
6:00Msza św. z jutrznią, medytacja
7:30Śniadanie
8:00-13:00Zajęcia uniwersyteckie / studium własne
13:10Anioł Pański, obiad
13:45-15:30Zajęcia własne
15:30-18:00Studium własne
18:05Anioł Pański, kolacja
18:30-19:45Zajęcia własne
19:45-20:15Czytanie duchowne
20:20Nieszpory lub nabożeństwo (różaniec/majowe/czerwcowe) i adoracja Najśw. Sakramentu (indywidualna, do 21:25), silentium
22:00Spoczynek
ŚRODA
 ROK IROK IIROK IIIROK IVROK V
6:00Jutrznia recytowana, medytacja, Msza św. w j. łacińskim lub niemieckim (6:45)
7:30Śniadanie
8:00-13:00Zajęcia uniwersyteckie / studium własne
13:10Anioł Pański, obiad
13:45-15:30Zajęcia własne
15:30-18:00Studium własne (preferowane miejsce:biblioteka)Studium własneZajęcia własne
18:05Anioł Pański, kolacja
18:30-19:30Zajęcia własne
19:30-20:00Czytanie duchowne
20:05Nabożeństwo (różaniec/majowe/czerwcowe/przygotowane przez kleryków), silentium
22:00Spoczynek
CZWARTEK
 ROK IROK IIROK IIIROK IVROK V
6:00Jutrznia śpiewana, medytacja (do 6:50), czytanie duchowne (do 7:25)
7:30Śniadanie
8:00-13:00Zajęcia uniwersyteckie / studium własne
13:10Anioł Pański, obiad
13:45-17:10Zajęcia własne
17:15-18:00Śpiew wspólny
18:05Anioł Pański, kolacja
18:30-19:45Zajęcia własne (I czwartek miesiąca: 19:00 adoracja Najśw. Sakramentu)
19:45Msza św., silentium
22:00Spoczynek
PIĄTEK
 ROK IROK IIROK IIIROK IVROK V
6:00Msza św. z jutrznią, medytacja
7:30Śniadanie
8:00-13:00Zajęcia uniwersyteckie / studium własne
13:10Anioł Pański, obiad
13:45-17:45Zajęcia własne
18:05Anioł Pański, kolacja
18:30-19:30Zajęcia własne
19:30-20:00Konferencja ascetyczna
20:05Nieszpory lub nabożeństwo (pierwszopiątkowe/różaniec/majowe/czerwcowe)
i adoracja Najśw. Sakramentu (indywidualna, do 21:25), silentium
22:00Spoczynek
SOBOTA
 ROK IROK IIROK IIIROK IVROK V
6:30Jutrznia (I sobota miesiąca: Godzinki), medytacja, Msza św. (7:15)
8:00Śniadanie
9:00-13:00Studium własne (przerwa 10:30-11:00)
13:10Anioł Pański, obiad
13:45-17:00Zajęcia własne
17:30Nieszpory
18:05Anioł Pański, kolacja
18:30-20:00Zajęcia własne
20:00Wigilia Dnia Pańskiego
21:30Silentium
22:00Spoczynek
 Czytanie duchowne w dowolnym czasie w ciągu dnia
NIEDZIELA (DZIEŃ ŚWIĄTECZNY)
 ROK IROK IIROK IIIROK IVROK V
7:00Wezwanie, jutrznia, medytacja
8:00Śniadanie
9:00-9:30Czytanie duchowne
10:00Msza św.
12:00Anioł Pański, obiad
12:30-17:00Zajęcia własne
17:00Nieszpory
18:00Kolacja
18:30-21:00Zajęcia własne
21:00Silentium
22:00Spoczynek

Legenda

Silentium (milczenie):
– obowiązuje do rozpoczęcia śniadania następnego dnia:

  • we wtorki, środy, czwartki i piątki – od zakończenia modlitw lub nabożeństwa wieczornego;
  • w poniedziałki –  od godz. 21.00;
  • w soboty – od 21.30;

– obowiązuje w trakcie przejść z kaplicy do refektarza i w trakcie przejścia z czytania duchownego do kaplicy
– obowiązuje w czasie rekolekcji i dni skupienia
– obejmuje m.in. rezygnację z korzystania z komputera oraz telefonu komórkowego

Zajęcia własne:
Czas do indywidualnego rozplanowania (sprawy urzędowe, zakupy, wizyty lekarskie, spotkania, praca, rekreacja, nauka, sport, rozwój pasji, zajęcia uniwersyteckie itp.). Zajęcia własne mogą być realizowane na terenie seminarium oraz poza nim.

Studium własne:
Czas poświęcony na naukę (zajęcia uniwersyteckie lub samodzielne studiowanie).