Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne w Opolu

ul. Drzymały 1c
skr. poczt 29
PL 45-342 Opole
Telefon:
+48 733 455 755
+48 77 44 24 001
E-mail: wsd@wsd.opole.pl
Facebook: fb.com/WMSDOpole
Instagram: instagr.am/seminarium.opole

Kształcenie alumnów w wyższych seminariach powinno w całości zmierzać do tego, by stawali się oni prawdziwymi duszpasterzami na wzór Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Nauczyciela, Kapłana i Pasterza.

Dekret o formacji kapłańskiej "Optatam totius", 4

Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne w Opolu

ul. Drzymały 1c
skr. poczt 29
PL 45-342 Opole
Telefon:
+48 733 455 755
+48 77 44 24 001
E-mail: wsd@wsd.opole.pl
Facebook: fb.com/WMSDOpole
Instagram: instagr.am/seminarium.opole