Boska liturgia św. Jana Chryzostoma

/ / aktualności, kronika wydarzeń

W ramach Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan mieliśmy okazję uczestniczyć w Boskiej Liturgii św. Jana Chryzostoma, której przewodniczył ks. dr Mateusz Potoczny, wykładowca liturgiki naszego opolskiego wydziału teologicznego. Śpiew liturgii prowadziła Schola Grecka. Obecni byli także przedstawiciele Kościoła Greckokatolickiego żyjący w Opolu.