Pierwsze spotkanie Seminaryjnego Koła Naukowego i mecz: Kadra seminaryjna vs. alumni I roku

/ / aktualności, kronika wydarzeń

Wieczorem w seminaryjnej kawiarence odbyło się pierwsze w roku akademickim 2015/2016 spotkanie Seminaryjnego Koła Naukowego. Spotkanie poprowadził ks. prałat dr Zygmunt Nabzdyk – wykładowca, prefekt i wieloletni ojciec duchowny. Temat spotkania brzmiał: „Homo religiosus – homo orans”. Natomiast równolegle na boisku nasza kadra seminaryjna w piłce nożnej rozegrała tradycyjny mecz z alumnami I roku. Mecz zakończył się wynikiem 17:1 dla głównego składu naszego WMSD.