FORGOT YOUR DETAILS?

Liturgia grecka

Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma 


Jak co roku w naszym kościele seminaryjnym, w tygodniu ekumenicznym, odbyła się Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma w obrządku bizantyjskim.  Sprawowana przez ks. dr Mateusza Potocznego - wykładowcy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Posiada on przywilej birytualizmu dla obrządku grekokatolickiego.

TOP