Święcenia prezbiteratu i prymicje w seminarium!

/ / aktualności, kronika wydarzeń

W sobotę 14 maja, w przeddzień Uroczystości Zesłania Ducha Świętego w katedrach gliwickiej i opolskiej  18 diakonów przyjęło święcenia prezbiteratu. Natomiast w czwartek  w świeto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana odprawili oni w seminarium mszę świętą i udzielili błogosławieństwa prymicyjnego. Eucharystii przewodniczył i słowo wygłosił ks. Michał Ludewicz.