FORGOT YOUR DETAILS?

REKRUTACJAna rok formacyjno-akademicki 2021/2022

Aby ubiegać się o przyjęcie do Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w  Opolu należy:

Umówić termin rozmowy kwalifikacyjnej pomiędzy 17 maja a 20 sierpnia 2021 r. 

z Rektorem WMSD - ks. Andrzejem Anderwaldem,
(tel.: +48 77 44 24 020, 698 832 252, e-mail: wsd@wsd.opole.pl albo anderw@uni.opole.pl)

bądź z Wicerektorem WMSD - ks. Grzegorzem Ciułą,
(tel.: +48 77 44 24 008, 604 288 831, e-mail:  camgreg@wp.pl)

Odbyć rozmowę i przedłożyć  następujące dokumenty:

  • podanie do  ks. Rektora – pobierz tutaj
  • życiorys
  • opinię proboszcza parafii zamieszkania
  • opinię katechety
  • świadectwo chrztu i bierzmowania
  • świadectwo ślubu rodziców
  • dwie fotografie (45 x 35mm), podpisane na odwrocie
  • zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia studiów wyższych – pobierz tutaj
  • wypełniony formularz danych personalnych kandydata do WMSD – pobierz tutaj
  • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego

Poddać się badaniom psychologicznym. Obejmują one wypełnienie testów w jednym z dwóch terminów: 

8 lipca albo 26 sierpnia br. w budynku WMSD o godz. 10:00 oraz indywidualny wywiad psychologiczny w dniu testu o godzinie, która zostanie każdemu przydzielona 8 lipca, względnie 26 sierpnia.

Zarejestrować się na studia na Wydziale Teologicznym UO. Przyjęcie do Seminarium jest warunkowane dostaniem się na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego (ul. Drzymały 1a, 45-342 Opole).

Szczegółowe informacje dotyczące procedury rekrutacji na studia uniwersyteckie znaleźć można na stronie internetowej: www.rekrutacja.uni.opole.ploraz www.wt.uni.opole.pl.

Poniżej link, gdzie kandydaci mogą wchodzić i tam uzyskają informację z opisem kierunku (modułu) i mogą założyć konto oraz już się zapisać.

Rekrutacja UNI Opole

Podjąć formację podczas trzytygodniowego kursu propedeutycznego.

Program kursu propedeutycznego.

Rektor Seminarium
ks. Andrzej Anderwald

TOP