Poświęcenie nowych szat liturgicznych

/ / aktualności, kronika wydarzeń

Podczas czwartkowej wieczornej mszy świętej miało miejsce poświęcenie nowych kap i ornatów zakupionych dla naszego seminarium. Mszy św. przewodniczył ks. Daniel Leśniak, ojciec duchowny, który we wstępie swojego kazania wprowadził nas w znaczenie szat liturgicznych i ich piękna.