Udzielenie posług lektoratu, akolitatu i kandydatury do święceń