FORGOT YOUR DETAILS?

Obłóczyny alumnów czwartego roku!

Wieczorem w sobotę siódmego grudnia nasi bracia z czwartego roku po raz pierwszy założyli sutannę, zewnętrzny znak przynależności do duchowieństwa. Życzymy wiele błogosławieństwa i łask Bożych!

TOP