FORGOT YOUR DETAILS?

KRONIKA WYDARZEŃ

sprawdź, co ostatnio działo się w seminarium

W sobotę o godz. 11.00 w naszej auli seminaryjnej odbyła się inauguracja roku akademickiego na Wydziale Teologicznym UO oraz nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr hab. Klemensowi Richterowi z Monastyru. Obecni byli m.in. abp Alfons Nossol, bp Andrzej Czaja, bp Paweł Stobrawa, ks prof dr hab. Helmut Jan Sobeczko czy prof. dr hab Judith Koenemann (Monastyr) oraz władze wydziały. Po części dotyczącej nadania tytułu doktora honoris causa nastąpiło wręczenie dyplomów absolwentom oraz złożenie przysięgi i immatrykulacja nowych studentów i doktorantów. Uroczystość uświetnił śpiew naszego seminaryjnego chóru pod przewodem ks. dr hab Grzegorz Poźniaka.

W niedzielę, 18 października, w naszym kościele seminaryjno-akademickim sprawowana była uroczysta msza święta, podczas której bp Andrzej Czaja zainaugurował Diecezjalne Dzieło Modlitwy w intencji kapłanów OREMUS. Moderatorem tego dzieła został jego pomysłodawca ks. Janusz Iwańczuk, proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla w Opolu. Mszę świętą koncelebrował także bp Paweł Stobrawa. Obecni byli liczni kapłani oraz wierni, dla których sprawa modlitwy za kapłanów jest bardzo ważna. Liturgię wzbogacił śpiew Scholi Cantorum pod dyrekcją ks. dr Joachima Waloszka.

Wieczorem w seminaryjnej kawiarence odbyło się pierwsze w roku akademickim 2015/2016 spotkanie Seminaryjnego Koła Naukowego. Spotkanie poprowadził ks. prałat dr Zygmunt Nabzdyk – wykładowca, prefekt i wieloletni ojciec duchowny. Temat spotkania brzmiał: „Homo religiosus – homo orans”. Natomiast równolegle na boisku nasza kadra seminaryjna w piłce nożnej rozegrała tradycyjny mecz z alumnami I roku. Mecz zakończył się wynikiem 17:1 dla głównego składu naszego WMSD.

Opolski śpiewnik rodzinny

16 października o godzinie 19.00 w naszej auli seminaryjnej odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu „Opolski śpiewnik rodzinny”. Tematem spotkania, które zgromadziło ponad 500 osób były pieśni patriotyczne. Opolski Śpiewnik Rodzinny zorganizowany został przez Diecezjalną Fundację Ochrony Życia i Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Opolu.

Uroczystej mszy odpustowej przewodniczył bp Jan Kopiec, biskup gliwicki. Homilię wygłosił bp Rudolf Pierskała, biskup pomocniczy diecezji opolskiej. Obecni byli także bp Jan Wieczorek, emerytowany biskup gliwicki oraz bp Paweł Stobrawa, bp pomocniczy diecezji opolskiej oraz wykładowcy Wydziału Teologicznego, księża proboszczowie i wikarzy, siostry zakonne oraz wierni świeccy z opolskich parafii.

Spotkanie z proboszczami alumnów kursu I

II nieszporami z XXVIII Niedzieli zwykłej rozpoczęło się spotkanie moderatorów z proboszczami alumnów kursu I. Liturgii przewodniczył ks. rektor dr Grzegorz Kublin, który w swoim słowie mówił o najbardziej podstawowym pragnieniu człowieka, jakim jest głód Boga. Po nieszporach był czas na wspólny posiłek oraz na spotkanie proboszczów z moderatorami.

Poświęcenie nowych szat liturgicznych

Podczas czwartkowej wieczornej mszy świętej miało miejsce poświęcenie nowych kap i ornatów zakupionych dla naszego seminarium. Mszy św. przewodniczył ks. Daniel Leśniak, ojciec duchowny, który we wstępie swojego kazania wprowadził nas w znaczenie szat liturgicznych i ich piękna.

Wizyta misjonarza – ks. Piotr Wojtala

Porannej mszy świętej przewodniczył ks. Piotr Wojtala, misjonarz pochodzący ze Strzelec Opolskich, a obecnie pracujący na misjach w Boliwii. W swoim kazaniu do perykopy o Marcie i Marii mówił, że w drodze do świętości nie ma tych samych dróg. Poza swoim własnym stylem duchowości warto odkryć drogę do nieba innych ludzi. Dopiero poprzez nasze szczere chodzenie za Panem – różnymi drogami – stajemy się widzialnym znakiem Kościoła.

Inauguracja roku akademickiego 2015/2016

W poniedziałek, 5 października w naszym kościele seminaryjno-akademickim sprawowana była uroczysta msza święta z okazji inauguracji roku akademickiego. Przewodniczył jej bp Jan Kopiec, biskup gliwicki. W swojej homilii, nawiązując do Księgi Hioba stwierdził, że byt człowieka jest bojowaniem – ciągłym dochodzeniem do czegoś nowego, ciągłym mobilizowaniem samego siebie, wzrastaniem w wiedzy, ale i w prawdziwej mądrości. Obecny był także biskup Rudolf Pierskała, biskup pomocniczy diecezji opolskiej oraz władze uczelni wyższych Opola. Natomiast kolejnego dnia w auli seminaryjnej miała miejsce inauguracja roku akademickiego.

Świętowanie wraz z o. Franciszkanami

Alumni i moderatorzy naszego seminarium brali udział w uroczystej sumie odpustowej ku czci św. Franciszka z Asyżu u opolskich franciszkanów. Eucharystii przewodniczył bp Paweł Stobrawa, który w homilii ukazując ideały życia św. Franciszka zastanawiał się jak „budować piękny dom, któremu na imię życie nasze”.

TOP