FORGOT YOUR DETAILS?

KRONIKA WYDARZEŃ

sprawdź, co ostatnio działo się w seminarium

Misterium Męki Pańskiej

„O vos omnes!
WSZYSCY CO DROGĄ ZDĄŻACIE, PRZYJRZYJCIE SIĘ, CZY JEST BOLEŚĆ PODOBNA DO MOJEJ?” (Lm 1,12)
Misterium Męki Pańskiej – rozpoczęliśmy utworem Giovanniego Croce. Dziękujemy wszystkim przybyłym – jest was naprawdę bardzo dużo! Przed nami wieczór pełen pięknej muzyki, dobrych wrażeń, ale nade wszystko modlitwy wpatrzonej w krzyż Chrystusa.

Wieczór pasyjno-poetycki

W niedzielny wieczór  w kawiarni Cafe Cler miał miejsce wieczór poetycko-muzyczny. Prowadzony był przez samych kleryków, którzy recytując własne wiersze, czy wykonując utwory muzyczne (od kompozycji klasycznych, przez pieśni kościelne, po własne utwory) wprowadzili zgromadzonych domowników w klimat Wielkiego Tygodnia. Słowo wprowadzenia i podziękowania wygłosił o. Krzysztof Dulęba, a na zakończenie wszyscy obecni włączyli się w śpiew pieśni: „Dobranoc Głowo święta”. Każdy z uczestników mógł poczuć, jak kultura może pomóc w doświadczeniu Boga, ale i w odkryciu drugiego, żyjącego wśród nas człowieka.

Wielkopostna adoracja

W godzinach 21-23 w kościele seminaryjno-akademickim trwała wielkopostna adoracja. Był to czas intensywnej modlitwy, spotkania z Panem i refleksji nad własnym nawróceniem.

W IV niedzielę Wielkiego Postu miało miejsce spotkanie z rodzicami alumnów kursu III, IV i V. Na to wydarzenie złożyła się uroczysta msza święta, której przewodniczył ks. Grzegorz Kublin, rektor WMSD, wspólny obiad, spotkania rodziców z opiekunami kursów oraz Gorzkie Żale, które poprowadził ks. Daniel Leśniak, ojciec duchowny.

W sobotę 5 marca wspólnota naszego seminarium udała się na wielkopostną pielgrzymkę do krakowskich Łagiewnik. Mieliśmy okazję w tym szczególnym miejscu i czasie zanurzyć się w tajemnicy Bożego Miłosierdzia. Uczestniczyliśmy tam we mszy świętej, drodze krzyżowej i koronce  do Bożego Miłosierdzia.

Posługa lektoratu

21 lutego, 20 alumnów (19 z trzeciego kursu, 1 z czwartego) przyjęło z rąk ks. bp Rudolfa Pierskały posługę lektoratu. Od tej pory ich zadaniem jest szczególna troska o Słowo Boże – podczas liturgii, ale także w codziennym życiu.

Boska liturgia św. Jana Chryzostoma

W ramach Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan mieliśmy okazję uczestniczyć w Boskiej Liturgii św. Jana Chryzostoma, której przewodniczył ks. dr Mateusz Potoczny, wykładowca liturgiki naszego opolskiego wydziału teologicznego. Śpiew liturgii prowadziła Schola Grecka. Obecni byli także przedstawiciele Kościoła Greckokatolickiego żyjący w Opolu.

Wigilia seminaryjna

Wieczorem alumni i moderatorzy oraz księża biskupi i wykładowcy spotkali się na wspólnej wigilijnej wieczerzy. W swoich życzeniach ks. bp Andrzej Czaja zwrócił uwagę na to, że potrzebna nam jest postawa miłosierdzia oraz pokój i miłość, o które ciągle powinniśmy prosić. Na aspekt miłosierdzia wskazywał także ks. Grzegorz Kublin, rektor naszego seminarium. Natomiast bp Jan Kopiec życzył aby Boże Narodzenia stało się źródłem wiary w naszym życiu. Po połamaniu się opłatkiem i złożeniu życzeń zgromadzeni na seminaryjnej wigilii zasiedli do świątecznego posiłku, by później wspólnie kolędować.

W IV Niedzielę Adwentu w kościele seminaryjno-akademickim zainaugurowany został Rok bł. Karola de Foucauld. Uroczystej mszy świętej przewodniczył i słowo wygłosił bp Andrzej Czaja, biskup Opolski. Mszę świętą poprzedziła wspólna adoracja Najświętszego Sakramentu zaś po Eucharystii miało miejsce wspólne spotkanie przy stole i godzina dzielenia się doświadczeniem wiary oraz życia według ideałów błogosławionego Małego Brata.

Odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijne zorganizowane przez seminaryjną grupę Valdocco, zajmującą się douczaniem – głównie uczniów Publicznego Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego w Opolu. W spotkaniu wzięli udział: dzieci z wraz z rodzicami, pani pedagog Lucyna Mazur z ramienia Dyrekcji Gimnazjum, ks. Rektor Grzegorz Kublin oraz klerycy. Niespodziewanie przybył także św. Mikołaj w towarzystwie aniołków.

W sobotnie przedpołudnie klerycy wzięli udział w diecezjalnej uroczystości inauguracji Roku Miłosierdzia. Cała celebracja rozpoczęła się w kościele oo. Franciszkanów skąd procesyjnie wierni przeszli do opolskiej katedry. Tam biskup Andrzej Czaja uroczyście otworzył Drzwi Święte. Na zakończenie Eucharystii biskupi zawierzyli cały Rok Miłosierdzia Matce Bożej. Po mszy świętej bp Andrzejowi Czai, złożone zostały życzenia w kolejną rocznicę jego urodzin.

W II Niedzielę Adwentu podczas uroczystej mszy świętej naszym alumnom z kursu IV została udzielona posługa akolitatu. Alumni roku V publicznie wyznali swoją gotowość do przyjęcia święceń, a jeden z naszych braci przyjął posługę lektoratu. Liturgii przewodniczył bp Paweł Stobrawa, biskup pomocniczy diecezji opolskiej. Obecni byli proboszczowie alumnów przyjmujących posługi, zaznajomieni kapłani, rodzina i przyjaciele.

Obłóczyny

Podczas wieczornych I Nieszporów II Niedzieli Adwentu alumni kursu IV przyjęli strój duchowny. Liturgii Godzin przewodniczył ks. rektor Grzegorz Kublin, a słowo wygłosił ks. Daniel Leśniak, ojciec duchowny. Celebrację tą uświetnił śpiew scholi złożonej z chórzystów roku II i III.

Rekolekcje adwentowe

Od środy wieczora do sobotniego popołudnia nasza wspólnota przeżywała swoje rekolekcje. Prowadził je ks. dr Bernard Kozłowski, wikariusz biskupi ds formacji kapłańskiej Archidiecezji Częstochowskiej, proboszcz parafii pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Częstochowie, były ojciec duchowny WSD w Częstochowie. W tym świętym czasie ciszy i pustyni nasi alumni prowadzeni przez ks. Bernarda uczyli się na nowo poznawać, wpatrywać się i kontemplować miłosierne Oblicze Chrystusa.

W I Niedzielę Adwentu w naszym seminarium zagościli rodzice alumnów kursu I, II i VI. Popołudniu natomiast w naszym kościele seminaryjno-akademickim miała miejsce Ekumeniczna Modlitwa Młodych. Wspólnemu nabożeństwu przewodniczył bp Andrzej Czaja, biskup opolski. Obecni byli m.in. Marian Niemiec, zwierzchnik diecezji katowickiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego, przedstawiciele Kościoła Greckokatolickiego i innych wspólnot chrześcijańskich.

Wieczorem, 28 listopada, moderatorzy i alumni naszego seminarium uczestniczyli w uroczystym rozpoczęciu Jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski. Cała uroczystość rozpoczęła się w kościele „na Górce”. Stamtąd procesyjnie wierni udali się do opolskiej katedry, gdzie uczestniczyli w I Nieszporach I Niedzieli Adwentu. W uroczystości udział wziął także bp Franciszek Wacław Lobkowicz, biskup diecezjalny ostrawsko-opawski.

W Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata w naszym kościele seminaryjnym miało miejsce spotkanie nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Uroczystej mszy świętej przewodniczył ks. bp Paweł Stobrawa.

W Święto Niepodległości nasza seminaryjna wspólnota brała udział w mszy świętej w opolskiej katedrze. Przewodniczył jej i słowo wygłosił bp Paweł Stobrawa, biskup pomocniczy diecezji opolskiej. O naszej ojczyźnie pamiętaliśmy także w modlitwie podczas sprawowanej w naszym kościele Liturgii Godzin.

W niedzielę, 8 listopada na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego odbyła się konferencja naukowa pt. „Jak budować cywilizację życia?”. Uczestnicy tego spotkania brali udział w naszej niedzielnej Eucharystii. Wśród zaproszonych gości byli m.in. prof. Bogdan Chazan i dr Teresa Król. Wydarzenie to zostało przygotowane m.in. przez Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Opolskiej.

Liturgiczne wspomnienie św. Karola Boromeusza – wielkiego świętego doby Soboru Trydenckiego – w naszej wspólnocie obchodziliśmy szczególnie uroczyście. Jest on bowiem patronem Sióstr Kongregacji Miłosierdzia Bożego (tzw. boromeuszek). Uroczystej mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił wikariusz biskupi ds. życia konsekrowanego i wykładowca WT UO ks. dr Andrzej Demitrów.

TOP