FORGOT YOUR DETAILS?

REKRUTACJAna rok formacyjno-akademicki 2019/2020

Aby ubiegać się o przyjęcie do Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w  Opolu należy:

1. Umówić termin rozmowy kwalifikacyjnej do 8 lipca br.

z Rektorem WMSD ks. Andrzejem Anderwaldem,
(tel.: +48 77 44 24 020, 698 832 252, e-mail: wsd@wsd.opole.pl)

bądź

z Wicerektorem WMSD ks. Grzegorzem Ciułą,
(tel.: +48 77 44 24 008, 604 288 831, e-mail:  camgreg@wp.pl)

2. Odbyć rozmowę i przedłożyć  następujące dokumenty:

  • podanie do  ks. Rektora – pobierz tutaj
  • życiorys
  • opinię proboszcza parafii zamieszkania
  • opinię katechety
  • świadectwo chrztu i bierzmowania
  • świadectwo ślubu rodziców
  • dwie fotografie (45 x 35mm), podpisane na odwrocie
  • zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia studiów wyższych – pobierz tutaj
  • wypełniony formularz danych personalnych kandydata do WMSD – pobierz tutaj

3. Poddać się badaniom psychologicznym. Obejmują one wypełnienie testów (10 lipca w budynku WMSD o godz. 10:00) i indywidualny wywiad psychologiczny (11 lipca w budynku WMSD o godzinie, która zostanie każdemu przydzielona 10 lipca).

W uzasadnionych i uzgodnionych przypadkach ewentualny termin alternatywny badań to 28 sierpnia (wypełnianie testów) i 29 sierpnia (indywidualny wywiad psychologiczny).

4. Zarejestrować się na studia na Wydziale Teologicznym UO.

Przyjęcie do Seminarium jest warunkowane dostaniem się na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego (ul. Drzymały 1a, 45-342 Opole). Termin rejestracji kandydatów na studia upływa 9 lipca. Szczegółowe informacje dotyczące procedury rekrutacji na studia uniwersyteckie znaleźć można na stronie internetowej: www.rekrutacja.uni.opole.pl oraz www.wt.uni.opole.pl.

5. Podjąć formację podczas kursu propedeutycznego. Rozpocznie się on 1 września (przyjazd do Ośrodka Formacyjno-Edukacyjnego Diecezji Gliwickiej w Rudach Raciborskich w godzinach od 16.00 do 17.00) i potrwa do 20 września.

TOP