FORGOT YOUR DETAILS?

REKRUTACJAna rok formacyjno-akademicki 2018/2019

Aby ubiegać się o przyjęcie do Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w  Opolu należy:

1. Umówić termin rozmowy kwalifikacyjnej pomiędzy 9 lipca a 30 sierpnia

z Rektorem WMSD - ks. Andrzejem Anderwaldem,
(tel.: +48 77 44 24 020, 698 832 252, e-mail: rektor@wsd.opole.pl)

bądź z Wicerektorem WMSD - ks. Grzegorzem Ciułą,
(tel.: +48 77 44 24 008, 604 288 831, e-mail:  camgreg@wp.pl)

2. Odbyć rozmowę i przedłożyć  następujące dokumenty:

  • podanie do  ks. Rektora – pobierz tutaj
  • życiorys
  • opinię proboszcza parafii zamieszkania
  • opinię katechety
  • świadectwo chrztu i bierzmowania
  • świadectwo ślubu rodziców
  • dwie fotografie (45 x 35mm), podpisane na odwrocie
  • zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia studiów wyższych – pobierz tutaj
  • wypełniony formularz danych personalnych kandydata do WMSD – pobierz tutaj

3. Poddać się badaniom psychologicznym. Obejmują one wypełnienie testów (30 sierpnia w budynku WMSD o godz. 10:00) i indywidualny wywiad psychologiczny (31 sierpnia w budynku WMSD o godzinie, która zostanie każdemu przydzielona 30 sierpnia).

4. Zarejestrować się na studia na Wydziale Teologicznym UO. Przyjęcie do Seminarium jest warunkowane dostaniem się na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego (ul. Drzymały 1a, 45-342 Opole). Szczegółowe informacje dotyczące procedury rekrutacji na studia uniwersyteckie znaleźć można na stronie internetowej: www.rekrutacja.uni.opole.pl oraz www.wt.uni.opole.pl.

5. Podjąć formację podczas kursu propedeutycznego. Rozpocznie się 2 września 2018 roku  (przyjazd do Ośrodka Formacyjno-Edukacyjnego Diecezji Gliwickiej w Rudach Raciborskich w godzinach od 16.00 do 17.00) i potrwa do 21 września.

Rektor Seminarium
ks. Andrzej Anderwald

TOP