FORGOT YOUR DETAILS?

Obłóczyny


Wielkim przeżyciem jest dla kleryka na drodze do kapłaństwa przyjęcie wyraźnego znaku przynależności do Chrystusa. Także w naszej wspólnocie jest ono celebrowane i jest wydarzeniem bardzo szczególnym.

TOP