FORGOT YOUR DETAILS?

ALUMNI

Niech alumni tak będą przepojeni tajemnicą Kościoła, aby przejęci pokorą i synowską miłością do Namiestnika Chrystusowego, a także po święceniach kapłańskich, przywiązani do własnego biskupa jako wierni współpracownicy oraz współtowarzysze braci w pracy, dawali świadectwo owej jedności, która ludzi do Chrystusa przyciąga. Alumni winni doskonale rozumieć, że nie są przeznaczeni do panowania i do zaszczytów, ale że poświęcają się całkowicie na służbę Bogu oraz posługę duszpasterską. Ze szczególną troskliwością należy ich wychowywać w posłuszeństwie kapłańskim, w sposobie ubogiego życia i w duchu wyrzeczenia się, aby także z tego, co jest dozwolone, ale nie przystoi, ochoczo umieli zrezygnować i przyzwyczajali się upodabniać do ukrzyżowanego Chrystusa.

Dekret o formacji kapłańskiej „Optatam totius”

Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchownym w Opolu

w roku akademickim 2017/2018


kurs I: 16
kurs II: 19
kurs III: 17
kurs IV: 22
kurs V: 16
kurs VI: 19

Razem w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Opolu w roku akademickim 2017/2018  rozpoczęło formację 109 alumnów (58 z diecezji opolskiej, natomiast 51 z diecezji gliwickiej).

TOP